Godzilla vs. Destoroyah

Movie Information:

 • Release Date: December 9, 1995
 • Production Company: Toho
 • Distribution Company: Toho
 • Original Runtime: 102 minutes
 • Atlernate Titles:
  • Japanese: ゴジラvsデストロイア
  • Hepburn: Gojira tai Desutoroia

Cast

Takuro Tatsumi as Doctor Kensaku Ijuin
Yoko Ishino as Yukari Yaman
Megumi Odaka as Miki Saegusa
Yasufumi Hayashi (as Yasubumi Hayashi) as Kenkichi Yamane
Sayaka Oshawa as Meru Ozawa
Masahiro Takashima as Major Sho Kuroki
Shigeru Kohyama as Army General
Akira Nakao as Commander Takaaki Aso
Momoko Kochi as Emiko Yamane
Saburo Shinoda as Professor Fukazawa
Takehiro Murata as Soichiro Hayami
Koichi Ueda as Night Watchman at Aquarium
Kenpachiro Satsuma (as Kenhachiro Satsuma) as Godzilla
Ryu Hariken as Godzilla Junior
Ryo Hariya as Destoroyah II
Eiichi Yanagida as Destoroyah

Crew

Executive Producers: Tomoyuki Tanaka and Shogo Tomiyama
Associate Producer: Ritsuko Suzuki
Director: Takao Okawara
Special Effects Director: Koichi Kawakita
Writer: Kazaku Omori
Cinematographer: Yoshinori Sekiguchi
Composer: Akira Ifukube
Editor: Chizuko Nagata
Assistant Director: Kunio Miyoshi
Art Director: Yoshio Suzuki
Lighting: Hideki Mochizuki
Sound Recording: Kazuo Miyauchi
Production Manager: Mitsuharu Maeda
Assistant Special Effects Director: Kenji Suzuki
Special Effects Cinematographers: Keiichi Eguchi and Toshimitsu Ohneda
Special Effects Art Director: Tetsuzo Ohsawa
Special Effects Lighting: Kazo Mihashi
Special Effects Unit Production Managers: Keisuke Shinoda and Taro Kojima
Visual Effects Opticals: Yoshiyuici Kishimoto, Masaharu Matasuura, Nobuioo Nakamura, Keiji Yigarashi, Yoshio Yoshimura, and Atsushi Sasaki
Still Photographer: Yoshinori Ishikawa
Special Effects Still Photographer: Takashi Nakao

Alternate Versions

International

United States

Gallery

Godzilla vs Destoroyah

Cast

Andrea Kwan as Meru Ozawa
Rik Thomas as Takaaki Aso

Iterations

  • Notes:
   • An international English version was made with dubbing done in Hong Kong. TriStar eventually showed this version on Crackle and on Television.